Home


Aktualizováno 18.02.20 08:10:00
***************
18.02.2020
Práce na wr590 stále pokračují. Momentálně se snažím rozchodit
původní DEMO.CMD. Přes CPO, VSD, TBN, LST jsem se dostal k VST u kterého
momentálně řeším nápovědné menu. V 90% se jedná o formální změny a v 10%
je třeba kvůli UTF16 dělat radikálnější zásahy do kódu.
***************
07.02.2020
U XMLRDA je délka RE daná rozdílem souřadnic a může být tedy 2**31, ale v přepisu
se délka umístila do 16 bitů, takže pro délku větší jak 32767 bajtů to přeteklo
do záporna atp. To jsem opravil tak, že délku neberu ze 16 bitů.

Problém se projevil při přepisu RE z XMLRDA do mema v RDA.
***************
05.02.2020
Uvědomil jsem si, že je problém využití přejmenování vstupní RDAXML relace
a to z důvodů možné neexistence konkrétního identifikátoru v XMLRDF. Proto
je nyní neexistence identifikátoru přípustná - jakoby se ignoruje. Když není,
tak se ani nic nepřepíše.
***************
03.02.2020
Test $prn historicky vrací češtinu v codepage=6, což není správné. Nicméně
pár uživatelů místo reklamace provedlo v CMD konverzi do KOI, protože
eventuální .setprn již pracuje v KOI. Aby byla zaručena kompatibilita
mezi verzemi, nejde .test $prn opravit. Proto jsem zavedl .test $prncz,
který $prn naplní správně v KOI.

Co se týče zavedení důsledného UTF16 ve WR, to dělám v pracovní verzi WR590.
Fungují mně již stovky příkazů, nicméně lze konstatovat, že jsem netestoval
a pravděpodobně nefungují další stovky příkazů. Na první pohled se nezdálo,
že WR je po 30 letech tak košaté dílo.
***************
03.02.2020
Zaveden přepínač ZI (změna identifikátorů) v XML použitelný pouze při
výstupu dat (ne RSD nebo RDF), který změní identifikátory vybraných
položek na jiné. Např.

_mode di:30.
%xml
zi,re,po,q5:81.
dataa.xml
d
LekarVystavil\JmenoLekare/VystavilLekar,LekarRozhodl\JmenoLekare/RozhodlLekar,
LekarPotvrdil\JmenoLekare/PotvrdilLekar.
%
inf d

Tedy JmenoLekare se zmeni na VystavilLekar atp. LekarVystavil\JmenoLekare
musí být v popisu dat jednoznačné! Pokud se vzor nenajde, skočí se na
následující změnu. Obecně se některé položky v datech nemusí vyskytovat.
30.01.2020
V případě užití položky SO se v INFu místo ničeho se nyní objevuje
délka uloženého souboru v bajtech. Dosud nebylo jasné, zda tam
je něco uloženo a jak je to velké.