Home


Aktualizováno 16.01.19 15:18:23
*****************
16.01.2019
Převody .codepage 8 a 9 do KOI jsou v CSV, obráceně v ZMT, obousměrně
ve funkci conv() a v PIP. Je třeba 8 a 9 ještě někde zrealizovat?
*****************
06.01.2019
Protože upravený DIFF se v jedno případě choval podivně, hledal jsem
příčinu. Ve WR587 jsem to opravil, ve WR588 zcela předělal.
*****************
05.01.2019
V návaznosti na práci s typem HM zavedena funkce HM(hh.mm) umisťující
do položky typu HM čas hh.mm např.

hm=HM(11.58)

takže není nutno psát

hm=11*60+58
******************
Protože "Poznámkový blok" akceptuje i Unix UTF16 (zápis big endian)
tj. sudé a liché bajty jsou přehozené vůči Windows, WR588 to též
nyní nevadí - může být big endian i little endian. Podmínkou je, aby
soubor začínal standardním 0xfffe nebo 0xfeff.
26.12.2018
V ZMT připuštěn seznam identifikátorů s přejmenováním
pro přepínč cs:2.

%zmt
od:59,cs:2,q5:16.
uziv.csv
uziv
.bco
qa=100
.if(pc>100) q[01]:30:="Ahoj" .else q[01]:30:="Nazdar"
.eco
.se(pc<1000)
pc/"Pořadové číslo",jm/"Jméno",qa/"Počet",q[01]/"Pozdrav".
%
.codepage 6
edi uziv.csv

Je vidět, že lze plnit i pomocné proměně qa,qb,... i q[01],q[02],... a jejich
obsah přenést na výstup CSV. Část výstupu:

82;Ing.Václav Koryta;100;Nazdar;
85;Ing. Jan Kudrna;100;Nazdar;
89;Pan Petr Kříž;100;Nazdar;
92;Ing. T. Kellner;100;Nazdar;
106;RNDr. Václav Škarka;100;Ahoj;
108;Ing. J. Straka;100;Ahoj;
171;Ing. Jaroslav Apolín;100;Ahoj;
195;Ing. Josef Julina;100;Ahoj;