Tato stránka má sloužit především k aktualizaci dodaných verzí pro udržení aktuálního stavu Vašich verzí REDAPu. Za tím účelem doporučujeme při pochybnosti o správné funkci některého příkazu REDAPu si stáhnout poslední stav z naší stánky a teprve po konstatování, že projev závady se nezměnil, obrátit se na nás, nejlépe e-mailem, s konkrétní demonstrací závady. Buď závadu odstraníme a opravu vystavíme nebo Vám napíšeme, co děláte špatně.

Alespoň jednou týdně se podívejte do oddílu novinky, kde budeme zveřejňovat co, kdy a v čem jsme v daném dni přidali nebo opravili (pouze závažné opravy).


Home